Mainosjuliste Emmi Niemisen ja Johanna Vehkoon kirjasta ”Vihan ja inhon internet”

Tekijä: Jussi Ripson

Tavoite: Tavoitteena tutustua kirjan, yhdessä käydyn keskustelun ja tehtävän avulla vihapuheen ja nettikiusaamisen ilmiöihin, niiden haitallisuuteen ja kuinka niitä voitaisiin ehkäistä. Tehtävää tehdessään oppilas tutustuu yhteen tärkeään vaikuttamisväylään: mainoksiin. Tavoitteena on myös oppia tiivistämään sisältöä ja visualisoimaan sanomaa.

Tehtävänanto: Tee Canva-sovelluksen avulla vihapuheen vastainen mainosjuliste. Voit käyttää sovelluksen valmiita pohjia kuvineen, mutta omien kuvien etsiminen ja lisääminen olisi silti suotavaa, jotta saat julisteesta oman näköisesi. Muista kuitenkin tekijänoikeudet kuvia lisätessäsi.