Alakoulu

Alakoulujen Lukuklaani

Jokainen Suomen ala- ja yhtenäiskoulu sai Lukuklaanilta lahjoituksena 50 kirjan paketin syksyllä 2018. Lukuklaani lahjoitti tuolloin yli 100 000 kirjaa kouluille. Kirjahankintojen takana oleva Suomen Kulttuurirahasto on yksityinen säätiö, jonka toiminta perustuu testamentteina ja lahjoituksina saatuihin varoihin. Lastenkirjallisuuden ammattilaisten avulla valitut teokset ovat kohdennettu erityisesti 3-4. luokkalaisille, jotka ovat hankkeen kohderyhmää.