Selkopolku – selkokirjoja yläkouluihin

Selkopolku-hankkeessa Suomen Kulttuurirahasto lahjoittaa miljoonalla eurolla kaikille Suomen yläkouluille nuorille suunnattuja suomenkielisiä selkokirjoja ja helppolukuisia kirjoja. Hankkeen toteuttaa Lastenkirjainstituutti.

Hankkeen kohderyhmänä ovat heikosti lukevat yläkouluikäiset nuoret, jotka voisivat harjaannuttuaan siirtyä yleiskielen lukijoiksi. Kirjalahjoitus toimitetaan kaikille kouluille lukuvuoden 2024−25 aikana. Hankkeesta ollaan yhteydessä kouluihin.

 

Kirjalahjoitus vuonna 2024

Kirjapaketteihin kootaan nuoria lukemaan innostavia teoksia nuoria kiinnostavista aiheista. Kirjat valitsee moniammatillinen työryhmä. Kirjavalintaa viitoittamaan keväällä 2023 toteuttiin yläkoululaisille suunnattu kysely.

Lahjoitus sisältää selkokirjoja ja helppolukuisia kirjoja, jotka ovat ilmestyneet vuoden 2010 jälkeen. Kirjojen on oltava julkaistu toukokuuhun 2024 mennessä.

Kirjalahjoitukseen pyritään saamaan mukaan erityisesti seuraavanlaisia kirjoja:

  • selkomukautus uudesta kotimaisesta nuortenkirjasta
  • selkomukautus uudesta käännetystä nuortenkirjasta
  • selkokieliset tai helppolukuiset genrekirjat nuorille
  • selkokieliset tai helppolukuiset elämäkerrat ja tietokirjat nuoria kiinnostavista aiheista
  • keskimittaiset ja pitkät selkokirjat nuoria kiinnostavista aiheista
  • yleiskieltä lähestyvät selkokirjat ja helppolukuiset kirjat nuorille
  • novellikokoelmat nuorille

Kirjat tulevat huomioiduksi, mikäli ne löytyvät Lastenkirjainstituutista: linkki tietokantaan (uusimpia kirjoja ei välttämättä vielä löydy tietokannasta).
Haluamme ottaa hankkeeseen mukaan myös syksyllä 2023 ja keväällä 2024 ilmestyviä teoksia, ja kustantajat ehdottivat kirjoja mukaan hankkeeseen keväällä 2023.
Osasta kirjoja tullaan pyytämään tarjouksia, ja ohjausryhmä tekee lopulliset valinnat kirjoista tarjousten perusteella elokuussa 2023.

Kysely nuorille

Haluamme lahjoittaa kirjoja, jotka kiinnostavat nuoria. Kysyimmekin kaikilta yläkouluikäisiltä nuorilta millaiset aiheet heitä kiinnostavat, ja millaisia kirjoja he lukevat koulussa tai vapaa-ajalla. Katso kyselyn tulokset: linkki kyselytuloksiin.

Koulutukset ja materiaalit

Syksyllä 2024 järjestetään opettajakoulutuksia selkokirjojen hyödyntämisestä opetuksessa. Lisäksi julkaistaan tehtävä- ja vinkkausmateriaaleja opetuskäyttöön. Kirjastoille järjestään koulutus selkokirjojen käytöstä kouluyhteistyössä.

Some

Facebook.com/selkopolku
Instagram.com/selkopolku

 

Lisätiedot:
Aino-Maria Kangas
hankekoordinaattori
Selkopolku – selkokirjoja yläkouluihin
aino-maria.kangas (a) lastenkirjainstituutti.fi
050 538 1774