Opettajille

Lukemo on Lastenkirjainstituutin ylläpitämä sivusto, joka esittelee uusimmat lasten- ja nuortenkirjat tietokirjoista kaunokirjallisuuteen. Lukemon opettajille-osio tarjoaa monenlaista hyödyllistä materiaalia opetuskäyttöön. Osiossa on tarjolla valmiita teema- ja tehtäväpaketteja sekä monenlaisia hyödyllisiä linkkejä niin toimijoista, tapahtumista kuin lukemiseen liittyvistä hankkeistakin.

Lukemon kirjahaku

Fantasia, Kirjoja, Taloja, Mukulakivet, MukulakivikadutJos kaipaat uutta luettavaa oppilaille, Lukemon kirjahausta löytyvät kaikki vuoden 2018 jälkeen julkaistut lasten- ja nuortenkirjat. Tälle sivulle on tiivistetty opettajille ohjeita ja esimerkkihaku Lukemon kirjahaun käytön avuksi.

 

Teemapaketteja opetukseen

Kauhu

Haamu Kustannuksen logo.Haamukoulu
Haamu Kustannus on laatinut tehtäväpaketteja, jotka pohjautuvat kustantamon julkaisemiin kauhukirjoihin. Tehtäväpaketteja saa vapaasti käyttää opetuksessa. Tehtäviä on sekä alakouluun että yläkouluun.

Mielenterveys

Kuvituskuva.

Lukemon Mielenterveys-teemapaketti opetukseen
Lukemoon on laadittu yläkouluille tarkoitettu mielenterveys-teemakokonaisuus. Kokonaisuus sisältää tehtäviä, kysymyksiä ja pohdittavaa neljästä nuorille suunnatusta kirjasta, jotka käsittelevät eri tavoin mielenterveyttä.

Kansanperinne

Puu, Lehdet, Metsä, Luonto, Kevät, Tehdas, Linnut

Lukemon Kansanperinne-teemapaketti opetukseen

Tehtäväpaketti käsittelee suomalaista kansanperinnettä kolmen erilaisen teoksen näkökulmasta. Tehtäväpaketti on suunnattu yläkouluikäisille oppilaille ja se tutustuttaa oppilaat kansanperinteeseen itse tuottamisen keinoin. Tehtäväpaketin lopussa on listattuna lisää lukuvinkkejä kansanperinteeseen liittyen.

Kirjallisuus vaikuttaa: merkittäviä kirjailijanaisia

Lukemon Merkittäviä kirjailijanaisia -teemapaketti opetukseen

Yläkouluihin suunnattu tehtäväpaketti esittelee merkittäviä suomalaisia kirjailijanaisia Leena Virtasen ja Sanna Pelliccionin Suomen supernaisia -teossarjan avulla. Paketin avulla tutuksi tulevat kirjailijat Minna Canth, Eeva Kilpi ja Fredrika Runeberg. Paketti tutustuttaa oppilaat kirjailijoihin itse tuottamiseen keskittyvien tehtävien avulla.

Tietokirjallisuus

Mielenterveys, Aivot, Mieli, Henkinen, Terveyttä

Lukemon Tietokirjallisuus-teemapaketti opetukseen

Tietokirjallisuus-tehtäväpaketti opastaa nuorille sopivien tietokirjojen valintaan ja tarjoaa tehtäväideoita. Paketin tehtävien toteutus ei vaadi tiettyjä tietokirjoja, vaan tehtävät voi tehdä saatavilla olevan tietokirjallisuuden avulla. Tehtäväpaketin lopussa on lisäksi ideoita monialaiseen toteutustapaan.

 

Tehtäväpaketteja opetukseen

Kuvituskuva. Etsivää lukutaitotyötä -hankkeen menetelmäopas
Oppaan luovat ja mielenkiintolähtöiset käytännöt ja sanataiteen menetelmät soveltuvat nuorten parissa toteutettavaan lukutaitotyöhön niin sanataidekasvattajien kuin muidenkin nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten käyttöön esimerkiksi opetus- ja nuorisotyössä, kuntouttavassa työtoiminnassa sekä harrastus- ja iltapäivätoiminnassa sekä muussa ohjatussa vapaa-ajantoiminnassa. Lue lisää Etsivää lukutaitotyötä -hankkeesta täältä.

 

Kirjan kansikuva.Aarre-novellikokoelman novelleihin liittyviä tehtäviä

Nokkahiiri-kustantamon sivuille on koottu tehtäviä Aarre-novellikokoelman (Nokkahiiri, 2022) teksteihin liittyen. Kirjan novellit edustavat peruskoulun opetussuunnitelmaan sisältyviä genrejä ja yhtä novellia lukuun ottamatta kaikkien päähenkilö on teini-ikäinen nuori.

 

 

Kirjakoplan logo pinkillä pohjalla.Kirjakoplan Luokallinen lukuvinkkivideoita -työpajamateriaalit

Työpajakokonaisuudessa oppilaat pääsevät tekemään itse lukuvinkkivideoita. Työpajakerroilla syvennytään kirjavalintaan sekä vinkkivideon käsikirjoittamiseen ja kuvaamiseen. Tavoitteena on rohkaista nuoria jakamaan ajatuksiaan kirjoista ja esitellä heille tapoja osallistua kirjallisuuskeskusteluun. Opettajia varten on laadittu valmiit, maksuttomat opetusmateriaalit.

 

Kuvituskuva.Lastenkirjainstituutin Ilmiöoppimisen materiaalipankki
Lastenkirjainstituutti on tuottanut Materiaalipankin, joka tarjoaa tehtäviä ilmiölähtöisen opettamisen tueksi. Materiaalipankissa on tehtäviä aiheista monikulttuurisuus, ilmastonmuutos, muuttuva perhe ja tunteet. Tehtävissä on hyödynnetty lasten- ja nuortenkirjallisuutta, joka käsittelee kyseisiä ilmiöitä. Materiaalipaketista löytyy tehtäviä sekä alakouluun että yläkouluun.

 

 

Kustantamo S&S logo.Kustantamo S&S:n tehtäväpaketit opetukseen
Kustantamo S&S:n tehtäväpaketit sisältävät pääosin alakoululaisille suunnattuja tehtäviä kustantamon julkaisemista kirjoista. Tehtävien joukosta löytyy myös muutama eskarilaisille sopiva tehtävä.

 

 

Lukuliikkeen materiaalipankki

Lukuliikkeen sivustolle on koottu laaja materiaalipankki, jossa on monenlaisia tehtäviä, oppaita ja kirjavinkkejä opetuskäyttöön. Tehtäviä on esimerkiksi sanataiteeseen, toiminnalliseen lukemiseen ja monilukutaitoon liittyen.

 

 

Lukuviikon tehtäväpankki

Lukuviikon sivuilla on monipuolinen tehtäväpankki, joka tarjoaa materiaaleja lukutaitoon liittyen. Sivusto tarjoaa tehtäviä aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteella asti ja aikuisillekin. Lukuviikon sivuilla on esimerkiksi sanataidetehtäviä, suomennosaiheisia tehtäviä, kirjavinkkejä ja vitseihin liittyviä tehtäviä.

 

Kuvituskuva.Pohjoismainen kirja-ahmatti (Den nordiska bokslukaren) -opetusmateriaalit.

Pohjoismainen kirja-ahmatti on lukemisen edistämishanke, jossa tuotetaan ajankohtaisia pohjoismaisia kuvakirjoja käsittelevää pedagogista tukimateriaalia maksutta kaikilla pohjoismaisilla kielillä. Materiaalit on tarkoitettu pienten lasten ja alakouluikäisten kanssa käytäviin kirjallisuuskeskusteluihin. Kaikki tukimateriaalit ovat saatavissa suomeksi, ruotsiksi, norjaksi, tanskaksi ja islanniksi ja osa myös pohjoissaameksi, fääriksi ja/tai grönlanniksi. Kaikkiaan hankkeen verkkosivuille tulee materiaalit noin 50 kirjasta.

 

Lukuklaani-hankkeen tehtävämateriaalit

Kuvituskuva.Lukuklaanin Magelluksen maa -novelli
Magdalena Hain Lukuklaani-hankkeelle kirjoittama Magelluksen maa –novelli julkaistaan kuudessa osassa. Tältä sivulta voit ladata lukujen teksti- ja äänikirjaversiot julkaisujärjestyksessä.

 

 

Lukuklaanin tehtävät yläkoululaisille
Yläkoulujen Lukuklaani-hankkeen tehtävämateriaaleja, jotka pohjautuvat kouluille lahjoitettuihin kirjapaketteihin. Mukana myös Tampereen yliopiston kasvatustieteen opiskelijoiden laatimia tehtäviä ja mallitoteutuksia, joita ei löydy Lukuklaani-käsikirjasta.

 

 

Lukuklaani-hankkeen Käsikirja lukupiireihin -opas (suomeksi ja ruotsiksi).

materiaali, jonka tarkoituksena on tehdä lukupiirien käyttöönotto mahdollisimman helpoksi. Käsikirja sisältää käytännön vinkkejä kirjallisuuden opettamiseen ja ohjeita lukupiirityöskentelyyn.

 

 

 

Lukuklaani-käsikirja yläkouluille (suomeksi ja ruotsiksi).

Käsikirja sisältää Lukuklaani-hankkeessa lahjoitettavien kirjojen pohjalta toteutettuja tehtäviä opetuksen tueksi. Tehtävät pohjautuvat luokkakirjasarjoihin sekä kirjoihin, joita kirjalahjoituksessa annetaan viisi kappaletta kutakin. Tarkoituksena on tehdä Lukuklaanin kirjojen käyttö opetuksessa mahdollisimman helpoksi ja laajentaa kirjallisuuden käyttöä myös muiden oppiaineiden tunneille. Käsikirja kannustaa monialaiseen oppimiseen ja eri oppiaineiden väliseen yhteistyöhön.

Toimijoita ja tapahtumia

Tapahtumia sekä toimijoita, jotka järjestävät vuosittain kirjallisuuteen liittyviä tapahtumia lapsille ja nuorille

Lukemista edistäviä hankkeita

Tietoa, tutkimusta ja koulutusta lukemiseen liittyen

 • IKI-TARU-hanke Kehittää kirjallisuuslähtöistä kielenopetusta fiktiivisten tekstien ominaisluonnetta kunnioittaen.
 • Lue lapselle Lukukeskuksen tietopaketti ja vinkkejä lapselle lukemisesta
 • Lue mulle! Sastamalan kaupungin hankkeen tavoitteena on lisätä aikuisten tukemana lasten lukemista sekä toimintayksiköissä että vapaa-ajalla perheissä. Hankkeen video: Miten lukeminen kehittää lasta?
 • Lukiloki Jyväskylän Yliopiston luku- ja kirjoitustaidon opetuksen ja oppimisen koulutusohjelma
 • Lukuliike Opetushallituksen kampanja lukutaidon edistämiseksi. Sivustolla esitellään Kansallinen lukutaitostrategia 2030.
 • Lukuklaani Suomen Kulttuurirahaston kirjalahjoitukset kouluille
 • Lukumetka Oulun kaupunginkirjaston, neuvolapalveluiden sekä varhaiskasvatuksen yhteistyössä suunnittelema palvelumalli, jonka tavoite on lukemaan innostaminen ja lukuharrastuksen lisääminen perheissä.
 • Lukupesä Kansainvälinen kehittämishanke, joka keskittyy lukuympäristöihin sekä lukutaidon ja -ilon tukemiseen.
 • Lukusilta Niilo Mäki Instituutin Kielellisten taitojen ja lukemisen tukeminen -hankkeessa koottu sivusto, joka keskittyy tuottamaan uutta materiaalia lukutaidon tukemiseen.
 • Lukuviikko Lukemiseen ja lukutaitoon keskittyvän teemaviikon sivu
 • Runoaarteenmetsästys Helsingin kaupunginkirjaston ja Seikkailutaidekoulun runoutta ja seikkailutaidekasvatuksen menetelmiä hyödyntävä työpajakonsepti
 • Tartu tarinaan Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen jaoston lukutaitohanke
 • Taru (Tarinoilla lukijaksi) Lukemaan innostamista opettajien ja luokkien verkostoissa