Opettajille

Teemapaketteja opetukseen

Kauhu

Haamu Kustannuksen logo.Haamukoulu
Haamu Kustannus on laatinut tehtäväpaketteja, jotka pohjautuvat kustantamon julkaisemiin kauhukirjoihin. Tehtäväpaketteja saa vapaasti käyttää opetuksessa. Tehtäviä on sekä alakouluun että yläkouluun.

Mielenterveys

Kuvituskuva.

Lukemon Mielenterveys-teemapaketti opetukseen
Lukemoon on laadittu yläkouluille tarkoitettu mielenterveys-teemakokonaisuus. Kokonaisuus sisältää tehtäviä, kysymyksiä ja pohdittavaa neljästä nuorille suunnatusta kirjasta, jotka käsittelevät eri tavoin mielenterveyttä.

 

Tehtäväpaketteja opetukseen

Kuvituskuva.Lastenkirjainstituutin Ilmiöoppimisen materiaalipankki
Lastenkirjainstituutti on tuottanut Materiaalipankin, joka tarjoaa tehtäviä ilmiölähtöisen opettamisen tueksi. Materiaalipankissa on tehtäviä aiheista monikulttuurisuus, ilmastonmuutos, muuttuva perhe ja tunteet. Tehtävissä on hyödynnetty lasten- ja nuortenkirjallisuutta, joka käsittelee kyseisiä ilmiöitä. Materiaalipaketista löytyy tehtäviä sekä alakouluun että yläkouluun.

 

 

Kustantamo S&S logo.Kustantamo S&S:n tehtäväpaketit opetukseen
Kustantamo S&S:n tehtäväpaketit sisältävät pääosin alakoululaisille suunnattuja tehtäviä kustantamon julkaisemista kirjoista. Tehtävien joukosta löytyy myös muutama eskarilaisille sopiva tehtävä.

 

 

 

Lukuklaani-hankkeen tehtävämateriaalit

Kuvituskuva.Lukuklaanin Magelluksen maa -novelli
Magdalena Hain Lukuklaani-hankkeelle kirjoittama Magelluksen maa –novelli julkaistaan kuudessa osassa. Tältä sivulta voit ladata lukujen teksti- ja äänikirjaversiot julkaisujärjestyksessä.

 

 

Lukuklaanin tehtävät yläkoululaisille
Yläkoulujen Lukuklaani-hankkeen tehtävämateriaaleja, jotka pohjautuvat kouluille lahjoitettuihin kirjapaketteihin. Mukana myös Tampereen yliopiston kasvatustieteen opiskelijoiden laatimia tehtäviä ja mallitoteutuksia, joita ei löydy Lukuklaani-käsikirjasta.

 

 

Lukuklaani-hankkeen Käsikirja lukupiireihin -opas (suomeksi ja ruotsiksi).

materiaali, jonka tarkoituksena on tehdä lukupiirien käyttöönotto mahdollisimman helpoksi. Käsikirja sisältää käytännön vinkkejä kirjallisuuden opettamiseen ja ohjeita lukupiirityöskentelyyn.

 

 

 

Lukuklaani-käsikirja yläkouluille (suomeksi ja ruotsiksi).

Käsikirja sisältää Lukuklaani-hankkeessa lahjoitettavien kirjojen pohjalta toteutettuja tehtäviä opetuksen tueksi. Tehtävät pohjautuvat luokkakirjasarjoihin sekä kirjoihin, joita kirjalahjoituksessa annetaan viisi kappaletta kutakin. Tarkoituksena on tehdä Lukuklaanin kirjojen käyttö opetuksessa mahdollisimman helpoksi ja laajentaa kirjallisuuden käyttöä myös muiden oppiaineiden tunneille. Käsikirja kannustaa monialaiseen oppimiseen ja eri oppiaineiden väliseen yhteistyöhön.

Toimijoita ja tapahtumia

Tapahtumia sekä toimijoita, jotka järjestävät vuosittain kirjallisuuteen liittyviä tapahtumia lapsille ja nuorille

Lukemista edistäviä hankkeita

Tietoa, tutkimusta ja koulutusta lukemiseen liittyen

  • IKI-TARU-hanke Kehittää kirjallisuuslähtöistä kielenopetusta fiktiivisten tekstien ominaisluonnetta kunnioittaen.
  • Lue lapselle Lukukeskuksen tietopaketti ja vinkkejä lapselle lukemisesta
  • Lue mulle! Sastamalan kaupungin hankkeen tavoitteena on lisätä aikuisten tukemana lasten lukemista sekä toimintayksiköissä että vapaa-ajalla perheissä. Hankkeen video: Miten lukeminen kehittää lasta?
  • Lukiloki Jyväskylän Yliopiston luku- ja kirjoitustaidon opetuksen ja oppimisen koulutusohjelma
  • Lukuliike Opetushallituksen kampanja lukutaidon edistämiseksi
  • Lukuklaani Suomen Kulttuurirahaston kirjalahjoitukset kouluille
  • Lukumetka Oulun kaupunginkirjaston, neuvolapalveluiden sekä varhaiskasvatuksen yhteistyössä suunnittelema palvelumalli, jonka tavoite on lukemaan innostaminen ja lukuharrastuksen lisääminen perheissä.
  • Runoaarteenmetsästys Helsingin kaupunginkirjaston ja Seikkailutaidekoulun runoutta ja seikkailutaidekasvatuksen menetelmiä hyödyntävä työpajakonsepti
  • Tartu tarinaan Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen jaoston lukutaitohanke
  • Taru (Tarinoilla lukijaksi) Lukemaan innostamista opettajien ja luokkien verkostoissa