Lukuklaani-tutkimus

Suomen Kulttuurirahaston rahoittaman ja Kopioston sekä Lastenkirjainstituutin toteuttaman Lukuklaani-hankkeen (2017-2019) tavoitteena oli tukea lasten ja nuorten lukutaitoa sekä lukemista edistävien ympäristöjen luomista.

Hankkeen yhteydessä toiminut Lukuklaani-tutkimus (2017-2020) kartoitti kirjallisuuskasvatuksen menetelmiä peruskoulussa. Tutkimuksen kiinnostuksen kohteena oli, mitä kouluissa luetaan, miten luetaan ja ennen kaikkea miten luettua käsitellään. Tutkimuksessa selvitettiin myös kirjojen saatavuutta, kirjastopalveluita sekä opettajien omaa lukuharrastusta. Tutkimus toteutettiin Helsingin ja Turun yliopistoissa kaikille alakoulun ja yläkoulun opettajille suunnatuilla laajoilla kartoituskyselyillä, joihin saatiin yli 2000 vastausta.

Lukuklaani-tutkimuksen kotisivuille on kerätty aihealueittain koosteet Lukuklaani-tutkimuksen tuloksista.

Lukuklaani-tutkimuksen kotisivut.