Tunnekorttikokoelma Emmi Niemisen ja Johanna Vehkoon teoksesta Vihan ja inhon internet

Tekijä: Heta Heinämäki, Tampereen yliopisto

Vihan ja inhon internet -kirjassa on viisi eri osaa, joissa on eri näkökulmia. Ensimmäisenä ovat kiusatut, toisena tutkijat, kolmantena vihaajat eli kiusaajat, neljäntenä auttajat ja viimeisessä osiossa puhutaan siitä, mitä tapahtuu, jos mitään ei tehdä.

Tehtävänä on tehdä Book creator -sovelluksessa tunnekorttikokoelma. Tarkoitus on tehdä lukemisen lomassa tunnekortteja ja  kirjoittaa muutamalla sanalla, millaisia tunteita mahdollisesti kussakin tilanteessa olevat henkilöt kokevat. Näistä koostuu sitten pieni kirja.  Tehtävän tarkoitus on herättää keskustelua ja pohdintaa siitä, miten minun sanani ja tekoni vaikuttavat.

Päiväkirjaa voi tehdä kirjaa lukiessa, tai vasta kun kirja on luettu. Tehtävän voi tehdä parityönä, jolloin myös yhteistyötaidot kehittyvät. Oppilaiden pitää valita vähintään kolme osiota ja jokaisesta osiosta vähintään kaksi tunnetta. Halutessaan saa tehdä enemmänkin. Oppilaan tulee ottaa kuva itsestään ”tässä tunteessa” esimerkiksi iloisena tai pettyneenä ja laittaa kuva muutaman sanan kanssa tunnekorttikokoelmaan. Tämä tehtävä on myös lähellä oppilaiden tämänhetkistä elämää, jossa otetaan paljon kuvia itsestä. Tämä koulusta tuleva tehtävä olisi siis erittäin lähellä myös oppilaiden omaa maailmaa, mikä on mielestäni motivoitumisen kannalta tärkeää.

Tavoite

  • Ohjata oppilasta huomaamaan oman kielellisten ja viestinnällisten valintojen vaikutuksia
  • Ohjata oppilasta käyttämään luovuuttaan ja ilmaisemaan itseään draaman avulla
  • Rohkaista oppilasta ilmaisemaan kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään
  • Kannustaa oppilasta laajentamaan tekstivalikoimaansa tämän kirjavalinnan avulla

Tunnekorttikokoelman mallitoteutus (epub)