Ajankohtaista Selkopolku-hankkeessa

Selkopolku-kirjapaketit julkistetaan Educa-messuilla

Selkopolku-hanke on mukana Educa-messuilla Helsingin Messukeskuksessa 26.-27.1.2024. Selkopolku-hankkeessa Suomen Kulttuurirahasto lahjoittaa valikoiman selkokirjoja ja helppolukuisia kirjoja kaikille Suomen yläkouluille. Lahjoitukseen valitut kirjat julkistetaan Educa-messuilla klo 10.30, messuosastolla 6h104.

Lastenkirjainstituutti jakaa osaston Suomen Kirjainstituutin kanssa.

Kirjapaketit tulevat nähtäville myös Selkopolku-hankkeen verkkosivuille.

kirjapino

Kannanotto vähälevikkisen kirjallisuuden ostotuen säilyttämisen puolesta

Selkopolku-hankkeessa Suomen Kulttuurirahasto lahjoittaa kaikille yläkouluille valikoiman selkokirjoja ja helppolukuisia kirjoja. Lastenkirjainstituutti toteuttaa hankkeen.

Selkopolku-hankkeessa teettämästämme kyselystä yläkoulujen äidinkielen ja kirjallisuuden opettajille, suomenopettajille ja erityisopettajille ilmeni, että jopa 70% opettajista kokee selkokirjoja olevan saatavilla liian vähän. 92% vastaajista nojaa työssään kirjastojen selkokirjavalikoimaan. Kirjastosta haetaan tuoreita selkokirjoja, laajempaa valikoimaa määrällisesti ja laadullisesti, sekä opastusta kirjojen valintaan.

Selkopolku-hanke parantaa kertaluontoisesti selkokirjojen saatavuutta yläkouluissa. Jotta selkokirjoja olisi edelleen mahdollista tehdä ja niitä olisi saatavilla myös kirjastossa, tulee vähälevikkisen kirjallisuuden ostotuki säilyttää. Vaikka selkokirjojen tekemisen tuki säilyisikin, kirjoille tarvitaan myös ostajat.  Selkokirjakustantamoille tekemämme kyselyn mukaan selkokirjoja ostavat kirjastot ja koulut. Niiden kautta kirjojen kohderyhmä tavoitetaan.

Yksi Selkopolku-hankkeen tavoite on kirkastaa selkokirjojen profiilia ja saada myös suuret kustantamot kiinnostumaan selkokirjojen tekemisestä. Työ valuu hukkaan, jos kirjoilta viedään mahdollisuus löytää lukijoiden käsiin.

Selkopolku on yhden kohderyhmän hanke ja tarjoaa ensiapua koulujen alati kasvavaan selkokirjavajeeseen. Uudet PISA-tulokset kertovat heikkojen lukijoiden määrän olevan jo 21,4 %. Selkokirjoja tarvitsee yhä useampi, myös aikuinen. Yhden hankkeen lisäksi tarvitaan järeitä ja pitkäkestoisia toimia tilanteen parantamiseksi. Vähälevikkisen kirjallisuuden ostotuki, joka tukee nimenomaan kirjastoja, tulee säilyttää. Se mahdollistaa selkokirjallisuuden saatavuuden kaikille niitä tarvitseville.