Vahvuusbongaus (Maresi)

Tekijä: Meri Tirkkonen, Tampereen yliopisto

Tehtävä: Ennen tehtävän tekemistä luetaan Maria Turtschaninoffin kirja Maresi. Punaisen luostarin kronikoita (Tammi 2014).

Tehtävässä oppilas tutustuu luonteenvahvuuksiin ja erittelee kirjan päähenkilön, Maresin, vahvuuksia. Tavoitteena on ohjata oppilasta ymmärtämään, miten luonteenvahvuudet ilmenevät yksilön toiminnassa.

Kesto: 2 oppituntia

Tehtävänanto

a) Luokassa keskustellaan yhteisesti vahvuuksista. Mikäli oppilaiden kanssa ei ole aiemmin käsitelty vahvuuksia, lähdetään liikkeelle siitä, mitä vahvuudet ovat, ja millaisia vahvuuksia on olemassa. Tässä hyödyksi voi käyttää esimerkiksi Suomen mielenterveysseuran vahvuuskortteja.
(ks. https://mieli.fi/sites/default/files/materials_files/vahvuuskortit_24kpl.pdf). Jos vahvuuksia on käsitelty oppilaiden kanssa aiemmin, riittää lyhyt vahvuuksien kertaus.

b) Oppilaat lukevat kirjan ja tekevät itsenäisesti siihen liittyvän tehtävän. Tehtävässä oppilaiden tulee listata vähintään viisi Maresin vahvuutta paperille. Jokaisen vahvuuden perään täytyy myös kirjoittaa jokin perustelu vastaavaan tapaan: Maresi on ystävällinen, koska hän tukee Jaita, kun tällä on vaikeuksia sopeutua luostarielämään. Maresi myös huolehtii pikkunoviiseista, vaikka sitä ei ole määrätty hänen tehtäväkseen.

c) Tehtävä puretaan yhdessä luokassa keskustellen. Oppilaat saavat kertoa, mitä vahvuuksia he havaitsivat Maresilla olevan, ja millä perusteella. Lisäksi voidaan myös yhteisesti pohtia, mitä vahvuuksia Maresin kannattaisi tarinan perusteella kehittää ja miksi.

Ikäryhmät: 7.-8. luokka, 8.-9. luokka

Asiasanat: Vahvuudet, positiivinen pedagogiikka, vahvuusperustainen opetus