Tunteiden tuiverruksessa (Ihme)

Tekijä: Meri Tirkkonen, Tampereen yliopisto

Tehtävä: Ennen tehtävän tekemistä luetaan R. J. Palacion kirja Ihme (WSOY 2017).

Tehtävässä oppilas pohtii Augustin, kirjan päähenkilön, tuntemuksia eri tilanteissa sekä havaitsee samalla Augustin tuntemusten vaihtelevan tarinan edetessä. Tehtävän tavoitteena on havainnollistaa oppilaalle, kuinka elämään kuuluu niin myönteisiä kuin kielteisiäkin tuntemuksia. Lisäksi tavoitteena on ohjata oppilas pohtimaan, miten kielteisiä tuntemuksia voi käsitellä.

Tehtävän kesto: 2 oppituntia

a) Kirjan lukemisen jälkeen luokassa keskustellaan yhteisesti, siitä millaisia tuntemuksia ihmisellä voi olla ja samalla tutkitaan Suomen mielenterveysseuran suunnittelemaa Tunteiden tuulimyllyä. (ks. https://mieli.fi/sites/default/files/materials_files/tunteiden_tuulimylly_valmentajalle.pdf).

b) Opettaja jakaa oppilaat 3–5 hengen ryhmiin. Ryhmien tehtävänä on piirtää mielialakaavio Augustin mielialasta. (ks. mallikuva). Kaavion viiva kuvaa Augustin mielialaa ja kaavioon tulee asettaa yhteensä 8 pistettä, joiden kautta viiva kulkee. Nämä pisteet ovat kirjan keskeisiä tapahtumia ja ne ovat seuraavat: ennen koulun alkua, ensimmäisen koulupäivän jälkeen, halloween (Jackin paljastus), joululoman loppu (riidan sopiminen Jackin kanssa ja sota koulussa), Daisy-koiran kuolema, elokuvailta luontoleirillä (uhkaava tilanne Broawoodin seiskaluokkalaisten kanssa), paluu kouluun luontoleirin jälkeen ja kevätjuhla.

c) Jokaisen pisteen ympärille oppilasryhmän tulee kirjoittaa kolme tuntemusta, joita Augustilla saattoi tilanteessa olla. Tuntemukset oppilaat valitsevat tehtävän alussa tarkastellusta Tunteiden tuulimylly -kuviosta.

d) Kun kaavio on valmis, ryhmä valitsee yhden pisteistä, jonka ympärille on kirjoittanut kielteisiä tunteita, ja pohtii, miten August voisi ko. tunteita käsitellä. Käsittelyehdotuksensa ryhmä kirjaa erilliselle paperille.

e) Jokainen ryhmä esittelee muille ryhmille valitsemansa pisteen eli kirjan tapahtuman, sen ympärille kirjoittamansa tunteet sekä tunteiden käsittelykeinot.

Ikäryhmät: 5.–6. luokka, 7.-8. luokka

Asiasanat: Tunteet, tunnetaidot, mielenterveys, mielen hyvinvointi