Still-kuva kirjan kohtauksesta – Holly Bourne, Oonko ihan normaali?

Tekijä: Suvi Ahokas, Tampereen yliopisto

Tehtävä: Ennen kirjan aloittamista oppilaille on annettu paperi, jossa on muutama apukysymys pohjustamassa tulevaa tehtävää. Apukysymyksiä ovat: Kuka tai ketkä ovat kirjassa keskeisiä henkilöitä? Mitkä aiheet/teemat ovat kirjassa eniten esillä? Listaa alle sivunumeroita, joissa mielestäsi oli jokin tärkeä tapahtuma tai sanoma.

Apukysymysten avulla oppilaat lähtevät ensin itsenäisesti pohtimaan jotakin kirjan kohtausta, josta voisi tehdä still-kuvan. Oppilaat jakautuvat 3-4 hengen ryhmiin ja jakavat omat ideansa ryhmän kesken. Ryhmä ideoi yhdessä yhden kuvan, jonka haluavat toteuttaa. Kuvan ottamiseen käytetään iPadeja ja kuvan muokkaaminen toteutetaan kuvanmuokkausohjelmalle (esim. PicsArt). Kuvaan saa liittää mukaan tekstiä. Valmiit työt esitellään muulle luokalle ja kerrotaan lyhyesti kirjan tapahtumista siltä kohdalta, josta kuva on otettu.

Tavoite: Oppiminen hahmottamaan kirjan kulkua ja tapahtumia oman mielikuvituksen avulla sekä poimimaan kirjasta tärkeitä teemoja sekä kirjan juonen kannalta keskeisimpiä kohtauksia. Ryhmätyöskentelytaitojen oppiminen.