Runokirja Riina Mattilan nuortenromaanista ”Järistyksiä”

Tekijä: Anniina Hakala, Tampereen yliopisto

Tehtävänanto: Lue Riina Mattilan romaani ”Järistyksiä” ja luo sen pohjalta BookCreator-sovellusta käyttäen runokirja. Luo vähintään neljä runoa, jotka liittyvät jollakin tapaa kirjan henkilöihin ja kirjan käsittelemiin teemoihin. Kuvita runosi myös aiheisiin sopivilla kuvilla.

Tavoite: Tavoitteena on lukea nuorten romaani ja sen avulla tuottaa omaa tekstiä käyttäen kirjaa inspiraation lähteenä. Tässä tehtävässä pyritään myös toteuttamaan T10 eli rohkaista oppilasta ilmaisemaan ajatuksiaan tuottamalla monimuotoisia tekstejä (Opetushallitus, 2014). Tavoitteena on myös tutustua runojen maailmaan ja niiden tuottamiseen sekä opetella käyttämään digitaalisia työkaluja, kuten BookCreatoria. Tässä  tehtävässä toteutetaan myös OPS:n T13 eli ohjataan oppilasta edistämään kirjoittamisen sujuvoittamista ja vahvistamaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoa tekstin tuottamisessa (Opetushallitus, 2014).

Runokirjan mallitoteutus (pdf)