Oma turvasatama (Noland)

Tekijä: Meri Tirkkonen,Tampereen yliopisto

Tehtävä: Ennen tehtävän tekemistä luetaan Sanna Heinosen kirja Noland (WSOY 2017).

Tehtävässä oppilaat syventyvät erittelemään kirjassa esiintynyttä Noland-mielikuvituspaikkaa ja pohtivat myös sen merkitystä kahdelle kirjan keskeiselle henkilölle, Baburille ja Valtterille. Tavoitteena on ohjata oppilaat ymmärtämään, miten itseä voi omilla ajatuksilla rauhoittaa.

Kesto: 2 oppituntia

a) Kirjan lukemisen jälkeen oppilaat kirjoittavat vastaukset seuraaviin kysymyksiin: Miten Nolandiin pääsee? Millainen paikka Noland on? Miksi Nolandiin kannattaa ikävissä tilanteissa mennä? Halutessaan oppilaat voivat myös piirtää Nolandin. Kirjan perusteella Nolandiin pääsee asettumalla aloilleen ja keskittämällä kaikki ajatukset yhteen asiaan esimerkiksi tietyn tavurimpsun hokemiseen. Oman tulkintani perusteella Noland on rauhallinen vehreä maalaiskylä, jossa ihmiset elävät sopuisasti yhdessä.
Kirjan perusteella Nolandin kannattaa mennä, koska se auttaa selviämään ikävästä tilanteesta ohjaamalla ajatukset muualle.

b) Luokassa keskustellaan yhteisesti Nolandista, ja oppilaat saavat jakaa ajatuksiaan muille. Vaihtoehtoisesti opettaja voi jakaa oppilaat pienryhmiin, joissa oppilaat saavat kertoa huomioistaan ja ajatuksistaan.

c) Jokainen oppilas piirtää oman Nolandinsa eli hänelle mieluisen ja turvallisen paikan, jonne hän voisi ajatuksensa kohdistaa ikävässä tilanteessa.

Ikäryhmät: 7.-8. luokka, 8. ja 9. luokka

Asiasanat: mielen hyvinvointi, rentoutuminen, rauhoittuminen