Näyttely vihapuheen ja nettikiusaamisen herättämistä ajatuksista

Tekijä: Pauliina Pitkänen, Tampereen yliopisto

Tehtävänanto: Kyseessä on kolmen oppitunnin kokonaisuus, jonka aikana syvennytään vihapuheeseen ja nettikiusaamiseen ilmiöinä. Tuloksena on kantaaottava näyttely aiheesta koulun seinälle, jossa kunkin oppilaan työ on esillä anonyymina. Aloita lukemalla kirja Vihan ja inhon internet.

1. Oppitunti
Mitä tunteita ja ajatuksia kirja herätti sinussa? Kokoa A4-paperille kollaasi, josta ne käyvät ilmi. Käytä vain kuvia, sanojen aika on myöhemmin. Jätä kollaasin keskelle tilaa siihen myöhemmin liitettävälle tekstiosuudelle.

2. Oppitunti
Keskustelkaa vihapuheesta ja nettikiusaamisesta 3-4 hengen ryhmissä ja tehkää ajatuskartta keskustelunne pohjalta. Apuna voitte käyttää esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: Mitä on vihapuhe? Miten se näkyy nykyajan nuoren elämässä vai näkyykö se? Miten nettikiusaaminen ja vihapuhe ovat yhteydessä toisiinsa? Mitä tunteita ne herättävät? Miten Vihan ja inhon internet -kirjan sisältö muuttuisi, jos siinä haastatellut ihmiset olisivat yläkouluikäisiä nuoria? Miten vihapuhe eroaa miesten ja naisten kohdalla vai eroaako se? Missä menee raja siinä, mitä voi sanoa ääneen? Miten vihapuheeseen ja nettikiusaamiseen voitaisiin puuttua?

3. Oppitunti
Kirjoita runo tai lyhyt kertomus, joka liitetään ensimmäisellä tunnilla tehdyn kollaasin keskelle. Se voi olla fiktiivinen tai omiin kokemuksiisi perustuva. Voit liittää mukaan halutessasi myös kappaleen, joka kuvaa ajatuksiasi aiheesta. Kun työsi on valmis, voit viedä sen seinälle, johon kaikki työt ja ajatuskartat kiinnitetään tehtävän päätyttyä.

Huomioitavaa: Ensimmäisen oppitunnin alussa kaikilla oppilailla tulisi olla kirja luettuna vähintään s. 75 asti. Kirjan lukeminen sanasta sanaan ei ole välttämätöntä tehtävän tekemiseksi. Toiseen oppituntiin mennessä loputkin kirjasta olisi hyvä olla luettuna, jotta tunteiden lisäksi mukana olisi myös hieman tietoa. Muidenkin lähteiden käyttö on sallittua ja suotavaa. Aihe voi herättää negatiivisia tunteita ja esimerkiksi ahdistusta, mikä tulee ottaa huomioon. Tehtävän voi tehdä myös käyttäen apuna digitaalisia työvälineitä.

Tavoite: Tutustutaan vihapuheeseen ja nettikiusaamiseen käsitteinä sekä niiden aiheuttamiin tunteisiin ja haittoihin. Harjoitellaan omien tunteiden ilmaisua kuvien ja muotojen avulla sekä niiden käyttämistä luovan tekstin lähteenä. Harjoitellaan asettumista toisen asemaan ja ilmiön tarkastelua kriittisesti eri näkökulmista sekä etsimään luotettavaa tietoa eri lähteistä. Harjaannutaan yhteiskunnallisesti hankalista aiheista keskustelemisessa ja päästään näkemään monen eri ihmisen näkökulmia, tunteita ja ajatuksia näyttelyn muodossa.