Masennus yksilön elämässä (Mustavalkoinen tyttö -novelli, Tusina)

Tekijä: Meri Tirkkonen, Tampereen yliopisto

Tehtävä: Ennen tehtävän tekemistä luetaan Mike Pohjolan Mustavalkoinen tyttö -novelli Päivi Haanpään ja Marika Riikosen novellikokoelmasta Tusina (Art House 2018).

Tehtävässä pohditaan masennuksen vaikutusta yksikön ajatuksiin ja tunteisiin nojautuen novellin päähenkilön Lindan kokemuksiin. Tehtävässä tavoitteena onkin pyrkiä tunnistamaan, erittelemään ja tulkitsemaan niitä tuntemuksia ja ajatuksia, joita Lindalla on.

Tehtävän kesto: 2 oppituntia

a) Novellin lukemisen jälkeen opettaja jakaa oppilaat 3–5 oppilaan ryhmiin.

b) Jokaisen ryhmän tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa A5-paperille kuvaus Lindan mielenmaisesta. Toisin sanoen ryhmän tehtävänä on kuvata: Millaisia ajatuksia ja tuntemuksia Linda on tai voisi olla? Miltä Lindasta tuntuu? Lindan mielenmaisemaa ryhmä voi kuvata joko pelkästään piirtämällä tai vaihtoehtoisesti ryhmä voi liittää teokseensa kuvien lisäksi myös tekstiä.

c) Ryhmät esittelevät tuotoksensa muille ryhmille. Vaihtoehtoisesti voidaan toteuttaa näyttelykierros, jossa ryhmät kiertävät tutustumassa toistensa tuotoksiin samanaikaisesti.

d) Jokainen ryhmä pohtii, miten Lindan mielenmaisema voisi muuttua valoisammaksi: miten Lindan ajatukset voisivat muuttua myönteisemmiksi? Miten hän voisi kokea enemmän myönteisiä tunteita? Mitä Linda voisi itse tehdä? Mitä muut ihmiset voisivat tehdä? Ryhmä kirjoittaa ajatuksensa paperille.

e) Tehtävän purku: ryhmät esittelevät listansa ja aiheesta keskustellaan vielä yhteisesti koko luokan kanssa.

Ikäryhmät: 7.-8. luokka, 8.-9. luokka

Asiasanat: mielenterveys, mielen hyvinvointi, masennus