Kestävän elämäntavan välttämättömyys -tehtävä Emmi Itärannan teoksesta Teemestarin kirja

Tekijä: Meri Parviainen, Tampereen yliopisto

Tehtävä: Pidä viiden päivän ajan päiväkirjaa teoista, joilla yrität pienentää omaa hiilijalanjälkeäsi. Tekoja tulisi viiden päivän aikana kertyä vähintään 15. Muistathan, että pienilläkin teoilla on merkitys.

Tavoite: Tavoitteena on ymmärtää paremmin maailmaa ja sen ekosysteemiä. Käsittelemme ilmastonmuutosta ja millaisia keinoja voidaan toteuttaa sen hillitsemiseksi ja hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Oppilaita valistetaan ilmastomuutoksesta ja tehtävän avulla koitetaan saada joitakin ekotekoja pysyviksi. Oppilaita neuvotaan esimerkiksi vähentämään omalla toiminnalla syntyvää jätettä, sekä kierrättämään tavaroita ja lajittelemaan jätteitä.

Tehtävän pohjana toimii Teemestarin kirja, joka on Emmi Itärannan teos. Kirjan keskeisenä teemana on ekologinen näkemys, luonnonvarojen kestävän käytön huomioiminen ja niiden käytön kontrolli, siksi valitsin käsiteltäväksi ilmiöksi ilmastonmuutoksen. Lapsien on tärkeää ymmärtää se, että ihmiset ovat osa luontoa ja täysin riippuvaisia ekosysteemien elinvoimaisuudesta. Perusopetuksessa tunnistetaan kestävän kehityksen ja ekososiaalisen sivistyksen välttämättömyys, toimitaan sen mukaisesti ja ohjataan oppilaita kestävän elämäntavan omaksumiseen (OPS 2014). Opettajan tehtävänä on perusopetussuunnitelman mukaan opettaa lapsille elämäntapaa ja kulttuuria, joka vaalii ihmisarvon loukkaamattomuutta, ekosysteemien monimuotoisuutta ja uusiutumiskykyä, sekä samalla rakentaa osaamispohjaa luonnonvarojen kestävälle käytölle perustuvalle kiertotaloudelle. Ekososiaalinen sivistys merkitsee ymmärrystä erityisesti ilmastonmuutoksen vakavuudesta sekä pyrkimystä toimia kestävästi. Rakennamme kaikki yhdessä kestävää tulevaisuutta, joten tehtävän tarkoituksena on auttaa lapsia ymmärtämään, miten tähän tehtävään voi itse vaikuttaa.

Kestävän elämäntavan välttämättömyys -tehtävän mallitoteutus (pdf)