Ilmiölähtöisen oppimisen aiheena VERKKOVIHA – Miten voimakkaita tunteita herättävän aiheen nostattamia tunteita voidaan kuvata taiteen avulla?

Tekijä: Vilma Perolahti, Tampereen yliopisto

Tehtävä: Tarkoituksena on luoda kuva- ja sanataidetta yhdistelevä taideteos, jossa kuvataan tuntemuksia, joita verkkoviha oppilaissa herättää. Oppilaat ovat lukeneet Emmi Niemisen ja Johanna Vehkoon teoksen Vihan ja inhon internet, jossa käsitellään naisiin kohdistuvaa verkkoviha ja tätä kirjaa käytetään aineistona työssä. (Jos naisiin kohdistuva verkkoviha ei herätä voimakkaita tunteita, aiheeksi on mahdollista valita myös jonkin muun tyyppinen verkkovihan muoto, johon on törmännyt.)

Aluksi (varsinaista tehtävää pohjustaen) verkkovihasta ja sen ilmenemismuodoista keskustellaan ryhmissä. Keskustelun pohjana käytetään luettua kirjaa sekä oppilaiden omia aiheeseen liittyviä kokemuksia. Hetken keskustelun jälkeen opettajan johdolla aiheen herättämiä tuntemuksia jaetaan koko luokan kesken.

Tämän jälkeen luodaan kuvataideteos, jossa abstraktisti maalaamalla luodaan jokin verkkovihan herättämä tunnetila. Värivalinnat, muodot ja viivojen suunnat ovat luomassa tietynlaista tunnelmaa. Välineinä ovat vesivärit sekä vapaavalintaisesti A4- tai A3-kokoinen vesiväripaperi.

Maalaamisen jälkeen synnytetään verkkovihan herättämiä tunteita kuvaava runo. Valmis runo kirjoitetaan kuivuneen vesiväripohjan päälle. Näistä kahdesta elementistä saadaan täten aikaan yhtenäinen taideteos.

Viimeisessä vaiheessa oppilaat saavat esitellä töitään. Aikaa varataan vapaalle keskustelulle (mitä ajatuksia ja tunteita ilmiö sekä sen ympärillä työskentely herätti jne.) ja töiden kommentoinnille.

Tavoite: Tavoitteena on lähestyä verkkovihaa ja erityisesti sen yksilössä herättämiä tunteita ilmiölähtöisen oppimisen näkökulmasta. Syvennytään ilmiön mahdollisiin syihin, seurauksiin ja ennaltaehkäisykeinoihin. Opitaan tuottamaan omien tunteiden pohjalta taideteos, jossa kiteytyy ilmiön aiheuttama tunnetila.