Henkilöprofiili uutisen kuvitteellisesta hahmosta Hannele Richertin toimittaman kirjan “Mitä sä täällä teet? – tarinoita maahantulosta” pohjalta

Tekijä: Silva Annala, Tampereen yliopisto

Tehtävä: Etsi uutinen, joka käsittelee maahantuloa, pakolaisuutta, siirtolaisuutta, adoptiota, ynnä muita teemoja, joita kirja myös käsittelee. Tee henkilöprofiili kuvitteelliselle hahmolle, jota uutinen koskee. Apukysymyksiä: Mitä hahmo tuntee ja kokee tapahtuneesta? Kuka hahmo on (esim. eläin, ihminen)? Miltä hahmo näyttää? Onko hahmolla ystäviä tai sukulaisia? Miksi uutinen on hahmolle merkittävä tai miksi se vaikuttaa hänen elämäänsä?

Tavoite: Tehtävän tavoitteena on, että oppilas tutustuu ja oppii ymmärtämään kirjassa esitettyjä maahantulokäsitteitä. Tehtävän kautta oppilas ymmärtää esimerkiksi käsitteiden siirtolaisuus ja pakolaisuus yhtäläisyyksiä sekä eroja.

Henkilöprofiilin mallitoteutus (pdf)