Ihmisten ympärillä (Sori vaan, se on totuus)

Tekijä: Meri Tirkkonen, Tampereen yliopisto

Tehtävä: Ennen tehtävän tekemistä luetaan Katriina Romppaisen kirja Sori vaan, se on totuus (Karisto 2015).

Tehtävässä oppilas pohtii kirjan henkilöiden ihmissuhteita. Tavoitteena on ohjata oppilas erittelemään kirjan henkilöiden välisiä suhteita. Lisäksi tavoitteena on ohjata oppilas pohtimaan, miksi henkilöiden väliset suhteet ovat muodostuneet tietynlaisiksi.

Tehtävän kesto: 2 oppituntia, joiden väliin on varattava aikaa lukea kirja loppuun

Tehtävänanto

a) Oppilaat lukevat kirjaa sivulle 162 asti. Tämän jälkeen heidän tulee suunnitella sosiogrammi eli ihmissuhdekaavio, joka kuvaa kirjan keskeisten henkilöiden välisiä suhteita (ks. mallikuva). Kirjan päähenkilön, Senjan, lisäksi sosiogrammiin tulee nimetä vähintään viisi muuta kirjan henkilöä. Tämän nimeämisen lisäksi kaavioon tulee vielä kirjata joko muutamalla sanalla tai symbolilla, millainen suhde kaavion henkilöillä on toisiinsa.

b) Opettaja jakaa oppilaat pareiksi. Kukin oppilas esittelee tekemänsä sosiogrammin parilleen ja kertoo myös perustelelut kirjoittamilleen symboleille tai ilmauksille.

c) Oppilaat lukevat kirjan loppuun. Tämän jälkeen oppilaat vielä kirjoittavat sosiogrammiinsa uusia ilmauksia tai symboleita, mikäli kokevat sosiogrammiin kirjoittamien henkilöiden suhteiden muuttuneen tarinan loppuosan aikana.

d) Uusista kirjauksista keskustellaan yhteisesti luokassa. Oppilaat saavat kertoa, mitä kirjasivat ja miksi.

Ikäryhmät: 5.–6. luokka, 7.-8. luokka

Asiasanat: Ihmissuhteet, sosiaaliset taidot