Kollaasitehtävä Kysymyksiä, joita minulle on esitetty keskitysleiristä -kirjan pohjalta

Tekijä: Viivi Pietola, Tampereen yliopisto

Tehtävänanto: Luo parin kanssa valokuva albumi/kollaasi, joka sisältää 5-10 valokuvaa. Valokuvista on tarkoitus välittyä kirjailijan tunnetila hänen kokemiensa elämänvaiheiden aikana. Nimeä jokaisen valokuvan yhteyteen ajankohta. Voit käydä valokuvaamassa kuvat parin kanssa tai voitte etsiä valmiit kuvat. Jos käytätte valmiita kuvia, älkää valitko kuvia keskitysleiristä, vaan nimenomaan tunnetilaa kuvaavia kuvia.

Tavoite: Tehtävä on vahvasti yhteydessä tunnekasvatukseen ja sen tavoitteena onkin oppia tunnistamaan kirjasta heijastuvia tunteita. Tavoitteena on myös kehittää yhteistyötaitoja parin kanssa työskennellessä. Pari työskentely luo myös tilaisuuden oppia lukukokemuksesta keskustelemista. Tietoteknisten taitojen ja valokuvauksen opettelu nousee myös oleelliseksi tavoitteeksi tässä tehtävässä. Opetussuunnitelman 3-6lk äidinkielen tavoitteista tehtävä kohdistuu erityisesti tekstin tulkitsemisen tavoitteisiin ja kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtämisen tavoitteisiin. (POPS 2014, 162-163.)