7. Tapahtumista toimintaa

  1. Tehtäviä koko luokalle
  2. Henkilökuvia
  3. Siirrä tarina uuteen muotoon
  4. Runotehtävät
  5. Median rooli
  6. Kauhukirjoihin liittyviä tehtäviä
  7. Tapahtumista toimintaa
  8. Sanataidetehtäviä
  9. Lisää tehtäviä

Toisessa ajassa

Sijoita tarina toiseen aikaan. Mitä, jos kirjan tapahtumat sijoittuisivat aikaan sata vuotta sitten tai aikaan sadan vuoden kuluttua? Mitkä asiat muuttuisivat, mitkä olisivat samanlaisia? Olisiko tarina tällaisenaan mahdollinen? Jos ei, kuinka sitä pitäisi muuttaa?

Kirjoita lista!

Survival-lista

Kirjoista lista esineistä, joita kirjan henkilöt tarvitsevat. TAI Kirjoita lista esineistä, joita itse valitsisit mukaasi, jos joutuisit kirjan tapahtumiin.

Ohjelista

Kirjoita elämänohjeita tai selviytymisohjeet valitsemallesi kirjan henkilölle. Mitkä viisi asiaa hänen pitäisi ehdottomasti tietää tai mitkä kymmenen esinettä hänen kannattaa muistaa ottaa mukaansa?

Top5-lista

Kirjoita kirjaan liittyvä top5 tai top10 -lista:

Kirjan parhaat henkilöhahmot, henkilöhahmojen parhaat ajatukset, viisi asiaa jotka opin kirjasta, viisi asiaa joita ei ainakaan kannata tehdä kuten kirjassa tehtiin, viisi samankaltaista kirjaa, viisi kiinnostavinta tapahtumapaikkaa. Voit esitellä kirjan luokalle esimerkiksi viiden erilaisen listan avulla.

Ostoslista

Mitä päähenkilön pitäisi hankkia ruokakaupasta, tavaratalosta, rautakaupasta tai urheilukaupasta? Millaisia ajatuksia päähenkilön pitäisi hankkia itselleen? Millaisia ominaisuuksia tarvittaisiin, jotta kirjan tapahtumista selviää?

Bileet

Kirjassa on bileet. Kuinka bileet saavat alkunsa? Keitä niihin osallistuu? Mitä bileissä tapahtui? Kuvaile bileiden tapahtumia esimerkiksi WhatsApp-keskustelun kautta. Keskustelussa kirjan henkilöt käyvät läpi illan tapahtumia.

Suunnittele omat bileet, joihin voisit kutsua mukaan jonkun kirjan henkilöistä. Missä bileet pidettäisiin? Keitä sinne kutsutaan? Onko bileissä ohjelmaa, musiikkia, mitä siellä tarjotaan? Kuinka bileet etenevät, millaisen roolin kirjan henkilö ottaa siellä? Voit suunnitella samaan tyyliin myös kutsun lukemasi kirjan hahmon synttäreille.

Kollaasi

Kerää erilaisia kuvia, kangaspaloja, kasveja ynnä muita materiaaleja, jotka liittyvät lukemaasi kirjaan (tai sen yhteen henkilöön, novelliin tai runoon). Sinun ei tarvitse etsiä suoraan kirjassa mainittuja esineitä tai paikkoja, vaan voit miettiä myös tunnelmia ja mielikuvia. Mitä värejä tai muotoja liität kirjaan? Millaisia materiaaleja? Mikä on valon ja varjon suhde? Paljon yksityiskohtia vai pelkistettyä pintaa? Kokoa keräämästäsi materiaalista kollaasiteos. Voit käyttää myös tekstiä kollaasin osana.

Esinegalleria

Miettikää ryhmässä, mikä tai mitkä esineet ovat erityisen tärkeitä lukemassanne kirjassa. Etsikää tai valmistakaa vastaava esine ja laatikaa sille esittelyteksti samaan tapaan kuin museoissa. Järjestäkää muulle luokalle opastettu kierros, jossa kerrotte esineistä. Tehtävän voi tehdä yhteistyössä esim. kuvaamataidon tai käsityön kanssa.