Leikkaamalla & liimaamalla ja black out poetry -tekniikalla tehty runo

Tekijä: Meri Kauppila, Tampereen yliopisto

Tehtävä: Muodosta runo itsellesi tärkeästä asiasta Revi se -kirjan tyylisesti. Käytä työssäsi leikkaamisen ja liimaamisen lisäksi black out poetry -tekniikkaa. Opettaja voi antaa erilaisia aihealueita, joita oppilas hyödyntää oman taitotasonsa mukaisesti. Esimerkiksi: perhe, ystävät, harrastukset, ilmasto ja tasa-arvo.

Tavoite: Tehtävän tavoitteena on mielekkään tekemisen kautta muodostaa runoja itselle tärkeistä asioista. Oppilaat pääsevät käyttämään mielikuvitustaan, luovuuttaan ja ilmaisemaan mielipidettään. He oppivat uusia tekniikoita perinteisen runokirjoituksen ohelle ja oppivat ilmaisemaan itseään sekä kuvallisesti että sanallisesti. Tehtävä soveltuu parhaiten 5. – 6. luokkalaisille ja yläkoululaisille, mutta yksinkertaisena tehtävän voi toteuttaa myös alakoulun nuorimpien kanssa.

Perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteen T13 mukaisesti tehtävänä on ”ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan, innostaa häntä tutkimaan ja tarkkailemaan kieltä ja sen eri variantteja ja harjaannuttaa käyttämään käsitteitä, joiden avulla kielestä ja sen rakenteista puhutaan ja auttaa ymmärtämään kielellisten valintojen vaikutukset”. (POPS 2016, 163)