Kirjavinkkaus videona

Tekijä: Nea Marjamäki, Tampereen yliopisto

Tehtävänanto: Oppilaat lukevat valitsemansa kirjan (tässä tapauksessa se olisi Järistyksiä) ja kokoavat ensin itselleen lyhyet muistiinpanot. Mistä kirja kertoi, miksi kirja oli heidän mielestään hyvä ja miksi jonkun toisen kannattaisi se lukea? Muistiinpanoihin voi lisätä muutakin mitä haluaisi kirjavinkkaus-videollaan sanoa. Kun muistiinpanot ovat valmiit aloitetaan videoiden kuvaaminen. Videon voi kuvata joko yksin tai yhdessä.

Tavoite: Kirjavinkkaus on tyypillinen tehtävä kirjasta. Tässä tehtävässä vinkkaus tehtäisiin kuitenkin videolla itse tai toisen kuvatessa. Oppilaita tulisi rohkaista vastuulliseen vuorovaikutukseen erilaisissa viestintäympäristöissä (POPS 2014, 287) ja videoiden teko on tästä hyvä esimerkki, vaikka videot eivät päätyisikään YouTubeen tai muualle julkiseen levitykseen. Tavoitteena on havainnollistaa oppilaille uusia tapoja tehdä perinteisiä tehtäviä ja johdattaa heitä pohtimaan, mikä kirjassa oli heidän mielestään hyvää ja miksi jonkun toisen kannattaisi lukea kyseinen kirja.