Ihminen vaikuttaa -video – Kaisa Happonen & Karri Paleface Miettinen, Revi se

Tekijä: Suvi Ahokas, Tampereen yliopisto

Tehtävänanto: Tarkastellaan yhdessä kirjan sivulta 13 löytyvää runoa liittyen ilmastonmuutokseen. Tartutaan erityisesti runon viimeiseen lauseeseen: ”Ihminen on maailman suurin ongelma”. Keskustellaan luokassa, kuinka ihminen voi omilla teoillaan vaikuttaa negatiivisesti ilmastonmuutokseen sekä, kuinka taas ihminen voisi tehdä sellaisia arjen valintoja, joilla olisi positiivinen vaikutus ilmastoomme. Oppilaat jaetaan 3-4 hengen ryhmiin ja ryhmä työstää iMovieta käyttäen videon siitä, kuinka ihminen voi vaikuttaa arjen ratkaisuilla positiivisesti ilmastoomme. Vakmiit videot esitetään muulle luokalle ja niiden pohjalta käydään keskustelua.

Tavoitteet: Ympäristökasvatus, kierrättäminen ja tietoisuuden lisääminen ilmastonmuutoksesta ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Ryhmätyöskentelytaitojen opettelu sekä tietoteknistentaitojen kehittäminen.