Äänimaisema R. J. Palacion kirjasta “Ihme”

Tekijä: Elli-Maija Sillanpää, Tampereen yliopisto

Tehtävänanto: Jokainen saa valita mieluisen kirjan kirjamaistiaisissa. Luokka jaetaan 3-4- hengen ryhmiin kirjavalintojen perusteella siten, että saman ryhmän jäsenillä on sama kirja.

Jokainen lukee kirjan ja kirjan lukemisen ohessa sovitaan yhteisistä tehtävistä, jotka jokaisen täytyy tehdä. Näin varmistetaan, että jokainen lukee kirjan.  Kerran tai pari viikossa pidetään kirjallisuuskeskusteluja, joissa keskustellaan kirjasta ja annetuista tehtävistä. Tärkeää on, että ryhmä sopii joka kerta uuden lukuläksyn.

Esimerkkiläksyjä:

  • Ensimmäisellä kerralla sovitaan ryhmän säännöt.
  • Lukuläksyksi kahden ensimmäisen kappaleen lukeminen ja mieleenpainuvimpien kohtien ylös kirjoittaminen.
  • Lukuläksy ja kartta henkilöiden välisistä suhteista.
  • Mieleenpainuvien ja kuvailevien sanojen ylös kirjoittaminen.
  • Kirjan lukemisen jälkeen ryhmässä tehdään äänimaisema, jonka tavoitteena on herättää mielenkiinto kirjan lukemista kohtaan. Äänimaisemassa voi hyödyntää myös musiikkia. Lopuksi kaikkien ryhmien äänimaisemat kuunnellaan.

Tavoite: Tavoitteena on opetella kertomaan, millaisia ajatuksia kirja herätti. Harjoitellaan vaikuttavan äänimaiseman tekemistä, jolloin opitaan samalla digitaalisen laitteen käyttöä. Tehtävä kehittää myös ryhmätyöskentelytaitoja.