Äänimaisema Kaisa Happosen ja Karri Paleface Miettisen teoksesta ”Revi se”

Tekijä: Anni Mattila, Tampereen yliopisto

Tehtävänanto: Lue teos ”Revi se” ja valitse yksi runo. Pohdi, mitä runolla halutaan välittää, ja millaisia tunteita se herättää. Pohdi, miltä runo kuulostaa ja luo runosta äänimaisema. Käytä ympäriltäsi löytyviä esineitä, äänitä ulkona tai käytä freesound.org-sivua. Äänet voi yhdistää ja niitä voi miksata GarageBand -sovelluksella.

Tavoite: Tehtävän tavoitteena on edistää oppilaan taitoa tulkita tekstejä ja tuottaa luetun tekstin pohjalta jotakin uutta. Oppilas kehittää tekstin ymmärtämisessä, tulkinnassa ja analysoimisessa tarvittavia strategioita ja metakognitiivisia taitoja. Oppilas rohkaistuu ilmaisemaan itseään luovasti äänen keinoin. Oppilas saa tilaisuuden tuottaa uutta multimodaalisessa ympäristössä. Uuden opetussuunnitelman (2014) mukaan oppilaille tulee tarjota monipuolisia mahdollisuuksia valita, käyttää, tulkita ja arvioida monimuotoisia tekstejä. (Opetushallitus 2014). Sen takia tässä tehtävässä tulkittavana on runo.