Varhaiskasvattajien lastenkirjallisuuskyselyn kooste

 

Kuvituskuva.Lukemo-sivustolle on suunniteltu varhaiskasvattajille suunnattua sisältöä. Suunnittelun pohjana toimi varhaiskasvattajille vuonna 2021 tehty lastenkirjallisuuskysely, jonka avulla selvitettiin lastenkirjallisuuden käyttöä päiväkodeissa, sekä varhaiskasvattajien toiveita Lukemon varhaiskasvatukseen liittyvistä sisällöistä.

Kyselyn pohjalta muodostettiin seuraava kooste:

  • Kyselyyn vastanneista varhaiskasvattajista 93% kertoo, että heidän työskentelemässään lapsiryhmässä kirjoja luetaan päivittäin.
  • Lastenkirjallisuutta hyödynnetään monipuolisesti erilaisissa tilanteissa ja käyttötarkoituksissa, mm. yhteisillä lukuhetkillä, lepohetkillä, opetusvälineenä ja erilaisten projektien yhteyksissä. Yhteisten lukuhetkien lisäksi lapset lukevat kirjoja omatoimisesti myös esimerkiksi siirtymätilanteissa.
  • Kirjavinkkejä toivottiin monipuolisesti erilaisista teemoista. Ystävyys ja kaveritaidot sekä tunnetaidot olivat teemoja, joista kirjavinkkejä toivottiin eniten.
  • Varhaiskasvattajat toivoivat saavansa kirjavinkkejä erityisesti selkeistä, alle 3-vuotiaille lapsille sopivista tunnetaitoja käsittelevistä kirjoista.
  • Moninaisuus-teemaan liittyen toivottiin kirjavinkkejä sellaisista kirjoista, joissa moninaisuutta ilmenisi luontevasti arjessa.
  • Turvataidot- ja kehontunnekasvatus on teema, joka on varhaiskasvatuksessa nostettu esille tärkeänä, ja myös tähän teemaan liittyen toivottiin kirjavinkkejä.
  • Lukemo-sivulle toivottiin mm. erilaisiin teemoihin liittyviä kirjalistoja ja kirjavinkkejä, sekä esimerkkejä lastenkirjallisuuden hyödyntämisestä varhaiskasvatuksen kentällä.
  • Kyselyyn osallistuneiden varhaiskasvattajien lapsiryhmissä lasten suosikkikirjat vaihtelevat hyvin paljon: alle 3-vuotiaiden lasten ryhmissä kuitenkin esimerkiksi selkeäkuvaiset ja läpälliset kirjat ovat suosittuja. Lapsille mieluisia ovat myös esimerkiksi tietokirjat, sekä kirjat joissa seikkailevat TV-ohjelmista tutut hahmot, kuten Pipsa possu -kirjat ja Ryhmä Hau -kirjat. Monissa lapsiryhmissä myös huumoria sisältävät kirjat ovat lasten suosiossa.