Selkopolkuun nuoria kiinnostavia kirjoja – 2300 nuorta vastasi kyselyyn

Suomen Kulttuurirahasto lahjoittaa selkokirjoja ja helppolukuisia kirjoja kaikille Suomen yläkouluille Selkopolku-hankkeessa, jonka toteuttaa Lastenkirjainstituutti. Lahjoitettavat kirjat valitsee eri alojen ammattilaisista koostuva työryhmä. 

Kirjavalintatyötä ohjaamaan teetettiin kysely huhtikuussa 2023. Kyselyyn vastasi 2300 yläkouluikäistä nuorta. Kyselyssä nuoret kertoivat kiinnostuksen kohteistaan yleisesti sekä erityisesti kirjallisuuteen liittyen. Kyselyssä selvitettiin myös, lukevatko vastaajat selkokirjoja.

Katso kyselyn tulokset täältä: linkki kyselytuloksiin.