Majaoja-säätiön lasten ja nuorten apurahat

Majaoja-säätiön logo.Majaoja-säätiön vuoden 2021 apurahat lasten ja nuorten taideharrastusten ja kulttuuritoiminnan tukemiseen ovat haettavissa.

Apurahaa voi hakea musiikin, kirjallisuuden, sanataiteen, teatteri- ja tanssitaiteen, sirkustaiteen, sarjakuvataiteen, media-, valokuva- ja kuvataiteen alalta.  Apurahaa voi hakea taideharrastuksen ja kulttuuritoiminnan kustannuksiin, esimerkiksi harrastus- ja työvälineisiin, kurssien ja leirien kustannuksiin tai taideprojekteihin.

Hakijoina voivat olla vuosina 2001-2014 syntyneet lapset ja nuoret. Hakijana voi olla yksittäinen henkilö tai lapsi- tai nuorisoryhmä. Apurahahakemusten tulee olla perillä viimeistään 30.4.2021.

Lue lisää lasten ja nuorten apurahahausta.