Lukemon käyttäjäkysely

Mikä Lukemossa kiinnostaa sinua? Onko Lukemoa helppo käyttää? Löysitkö Lukemosta etsimäsi?

Lukemoa kehitetään koko ajan. Haluamme ottaa kehitystyössä huomioon käyttäjien mielipiteet ja toiveet. Tavoitteemme on myös saada lasten ja nuorten oma ääni kuuluviin sivustolla.

Osana kehitystyötä olemme laatineet käyttäjäkyselyt, jotka on suunnattu erityisesti kouluille. Lapsille, nuorille ja opettajille on omat kyselynsä.

Tutustukaa Lukemo-sivustoon oppitunnin aikana ja vastatkaa kyselyyn 31.1.2021 mennessä. Osallistuneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan kirjapaketteja. Huom. yhteystietojen jättäminen tapahtuu opettajien kyselyssä.

Kysely opettajille (luokan- ja aineenopettajat).

Kysely lapsille (alakoulu).

Kysely nuorille (yläkoulu ja toinen aste).