Etsivää lukutaitotyötä – sanataidetta nuorten ehdoilla

Kuvituskuva.
Kuvitus: Mira Piitulainen.

Sanataideyhdistys Yöstäjä ry., Lastenkirjainstituutti ja Tampereen kaupungin nuorisopalvelut toteuttivat yhteistyössä Etsivää lukutaitotyötä nuorten parissa: sanataidekasvattajien residenssitoiminta nuorisokeskuksissa -hankkeen vuosina 2021–2022. Hankkeen pyrkimyksenä oli kehittää ja luoda uudenlaista, nuorten ehdoilla toteutettavaa toimintamallia.

Reilun vuoden mittaisen hankkeen aikana toteutettiin yhteensä kuusi sanataiteen projektia tamperelaisten 12–29-vuotiaiden nuorten kanssa. Nuorisokeskuksissa tapahtuneen residenssitoiminnan kautta tavoitteena oli tavoittaa nuoret siellä, minne he itse hakeutuvat viettämään aikaa. Näin osallistava sanataidetoiminta, vertaisohjaamiseen perustuvat kirjoitusharjoitukset ja luovat menetelmät voitiin punoa saumattomaksi osaksi nuorten omaehtoista ajan ja tilan käyttöä. Tukemalla nuorten omista intresseistä viriävää toimintaa sekä rohkaisemalla omaan ajatteluun ja ilmaisuun pyrittiin löytämään uusia väyliä luku- ja kirjoitusinnon kehittymiseen.

Tutustu hankkeen kautta syntyneisiin nuorten tuotoksiin Lukemon Nuorten oma ääni -sivulla klikkaamalla tästä.

Etsivää lukutaitotyötä -hankkeen menetelmäopas esittelee hankkeen myötä kehittyneitä käytäntöjä. Oppaan luovat ja mielenkiintolähtöiset käytännöt ja sanataiteen menetelmät soveltuvat nuorten parissa toteutettavaan lukutaitotyöhön niin sanataidekasvattajien kuin muidenkin nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten käyttöön esimerkiksi opetus- ja nuorisotyössä, kuntouttavassa työtoiminnassa sekä harrastus- ja iltapäivätoiminnassa sekä muussa ohjatussa vapaa-ajantoiminnassa. Menetelmäoppaan löydät Lukemon Opettajille -sivulta, johon pääset klikkaamalla tästä.

 

Lue lisää hankkeesta!